Solve for x.

250= (13+x)^2

13+x = +/- 5 sqrt(10)

x = -13 +/- 5 sqrt(10)